CitizenLab

Wat? Een platform waarmee steden en gemeenten hun inwoners online inspraak kunnen geven in het beleid.

Wie? Wietse Van Ransbeeck en Aline Muylaert, die het bedrijf oprichtten als een studentenonderneming. Intussen is  er een tiental mensen aan de slag.

Hoe komen ze erop? ‘We wilden zelf inspraak hebben in het bestuur van onze stad, maar dat was niet eenvoudig’, zegt Van Ransbeeck. ‘Er worden inspraakavonden georganiseerd, maar daarvoor moet je je verplaatsen en ben je een hele avond kwijt. Voor veel mensen is dat toch een drempel. We zochten een manier om die te verlagen en burgers hun zegje te laten doen.’

Hoe werkt het? ‘CitizenLab werkt online, dus mensen kunnen gewoon vanuit de luie zetel hun mening geven of meedenken over de toekomst van hun gemeente. Zo komt alle intelligentie van een stad of gemeente samen op één plaats. Het ontwerp van CitizenLab is eenvoudig aan te passen aan de eisen van een stad of gemeente, dus iedereen kan ermee aan de slag om de inspraak van burgers gemakkelijker te laten ver­lopen.’

Het droomscenario? ‘We werken samen met een dertigtal steden en gemeenten in België en Nederland, en we ondersteunen ook een Deens project over economie. Tegen 2020 willen we het grootste e-democracy-bedrijf van Europa zijn. Daarvoor hoeven we ons zelfs niet te verplaatsen, want alle ondersteuning die we bieden, gebeurt online.’

Meer info: https://www.citizenlab.co/

Tekst: Ine Renson, De Standaard