Konekt (Let's Co)

Wat?  Let’s Co, een aangepaste opleiding voor mensen met een verstandelijke beperking. Zo kunnen ze een job zoeken die ze interessant vinden en waar ze talent voor hebben.

Wie? De vzw Konekt, die opkomt voor mensen met een beperking en hen de kans wil geven een actieve rol op te nemen in de maatschappij.

Hoe werkt het? ‘Vroeger belandden  mensen met een verstandelijke beperking bijna automatisch in een beschutte werkplaats. Ook in de dagcentra zitten mensen met talent die vroeger nooit kansen gekregen hebben. Dankzij Let’s Co komen zij nu bij ons terecht’, legt Miriam Hemelsoet uit. ‘Zij zeggen wat voor job ze willen en wij werken een aangepast opleidingstraject uit. We zoeken ook  bedrijven of scholen waar onze leerlingen later aan de slag kunnen gaan, met een aangepast takenpakket.  Onze leerlingen en hun wensen staan centraal. Ze staan er later ook nooit alleen voor. De “Co” in Let’s Co staat voor “collega”. Ze werken altijd zij-aan-zij met iemand in een ondersteunende functie.’

Nodig want leerlingen uit het buitengewoon onderwijs krijgen vandaag niet de kans om voort te studeren. ‘Er gaat enorm veel talent verloren. Ze studeren af van de middelbare school en kunnen zich niet verder ontwikkelen zoals andere jongeren dat wel doen. Daar spelen wij nu op in, want iedereen heeft het recht om de job uit te oefenen die hij interessant vindt en graag doet.’

Meer info: www.konekt.be

Tekst: Ine Renson, De Standaard