Duo for a Job

Werk zoeken gaat beter met twee

Wat?

Duo for a Job is een organisatie die jonge werkzoekende immigranten koppelt aan vijftigplussers die hen willen coachen, in de overtuiging dat ze elkaars horizon verruimen. Ze liet in Brussel al 160 duo’s een halfjaar samenwerken. Met succes.

Hoe komen ze erop?

Frédéric Simonart (33) kreeg het idee tijdens zijn studies. ‘Voor mijn studie management maakte ik een eindwerk over burn-out aan het eind van de loopbaan. Vijftigplussers vertrouwden me toen toe dat ze opzagen tegen de brutale overgang die hun pensioen zou brengen, en dat het zoeken was naar een manier om hun ervaring nog tot haar recht te laten komen. Mijn daaropvolgende masteropleiding heb ik afgerond met een thesis over de toegang tot de arbeidsmarkt voor jongeren met een migratieachtergrond. In die periode leerde ik in Toulouse een vzw kennen die peterschappen regelde voor werkzoekenden. Het bracht me op het idee om mijn vijftigplussers te koppelen aan jonge migranten. Ik heb altijd in de Marollen gewoond en vond het altijd al jammer dat er geen cafés waren waar verschillende generaties en culturen elkaar ontmoetten.’

‘Ik besliste dat ik er op mijn dertigste aan zou beginnen. Ter voorbereiding werkte ik vijf jaar als hr-manager bij GDF Suez. Samen met Matthieu Le Grelle, die ervaring had opgedaan bij het Rode Kruis en Artsen Zonder Grenzen, stichtte ik in 2012 Duo for a Job.’

Waarom werkt het zo goed?

Duo for a Job is bedacht als een win-winsituatie en zo werkt het ook. Enerzijds vergroot het de kansen van de werkzoekenden: 35 tot 40 procent van hen vindt binnen een halfjaar een baan, terwijl van de Brusselse jongeren met een migratieachtergrond gemiddeld binnen een jaar maar 29 procent aan de slag kan. ‘En het gaat er niet alleen om dát veertig procent werk vindt,’ zegt Simonart, ‘maar ook dat onze duo’s jobs vinden op het juiste opleidingsniveau. Zo hadden we hier onlangs nog een jongeman uit Jemen die nu aan de slag is bij een Sint-Niklase softwareontwikkelaar, nadat hij met zijn coach het bedrijvenlandschap had verkend, een reeks oefeninterviews had gedaan, mensen had ontmoet uit het netwerk van de mentor...’

‘Naast de 40 procent die werk vindt, hebben we 40 procent die aan een stage of opleiding begint. De overige 20 procent komt er naar eigen zeggen sterker uit.’ De coaches, die volledig vrijwillig werken, zijn minstens even enthousiast. ‘Tot nu toe meldde 99 procent zich aan voor een tweede traject’, zegt Anne De Smet van Duo for a Job.

Ook de financiering is slim en nieuw

Duo for a Job wordt grotendeels gesteund door privésponsors, maar test ook een nieuw financieringsmodel uit: SIB, van social impact bond. ‘Het is een overeenkomst tussen drie partijen: de vzw, de overheid en sociale investeerders – dat kunnen stichtingen, ondernemingen of particulieren zijn. De sociale investeerders voorzien startkapitaal, zodat de vzw de kans krijgt om zich te bewijzen. In die fase zitten wij nu. Na twee jaar worden onze resultaten doorgelicht. Als blijkt dat de overheid dankzij ons werk kosten heeft bespaard – en dat blijkt hier nu al – dan betaalt ze de investering deels of volledig terug aan de investeerders. In het andere geval krijgen ze niets terug en geldt hun investering als een schenking.’

Kan ik meedoen?

Duo for a Job is nog constant op zoek naar vrijwillige coaches. Voorwaarden zijn dat je vijftigplusser bent, dat je Nederlands, Frans of Engels spreekt en dat je werkervaring hebt, in eender welke sector. Je moet je wekelijks kunnen vrijmaken om in Brussel een drietal uren samen te komen met de jongere die je begeleidt. ‘In Vlaanderen is Duo for a Job nog niet opgestart, maar er bestaan wel plannen voor’, zegt Anne De Smet.

Duo for a Job was Radicale Vernieuwer 2015!

Tekst: Dorien Knockaert, De Standaard
Beeld: Fred Debrock voor De Standaard