Winnaars 2019

Onder leiding van Jan Hautekiet koos de jury uit 200 inzendingen de 10 Radicale Vernieuwers van 2019. 
Proficiat aan de winnaars! 

Attractive2Wear past de eigen garderobe van zorgbehoevenden aan aan hun zorgnoden.
Je kleding toont wie je bent en geeft je je eigenheid en identiteit. Voor wie zorgbehoevend is of aangewezen is op een ziekenhuisshort, betekent dit veel. Attractive2Wear past de vertrouwde kleren van zorgbehoevenden aan, zodat de verzorger hen die zonder trek- of sleurwerk kan aandoen. De verstellingen worden gedaan voor een sociaal maatwerkbedrijf, dat hiermee personen met een afstand tot de arbeidsmarkt nieuwe werkkansen geeft. De organisatie wil een persoonsgerichte, geïndividualiseerd zorg stimuleren en ziet ook ecologische en ergonomische voordelen.

Wooncoop helpt startende gezinnen aan een betaalbare ‘coöperatieve’ woning.
Alle bewoners van de woning worden aandeelhouder en huren bij henzelf, waardoor de kostprijs lager ligt. Er wordt niet gespeculeerd met de woning, ze wordt duurzaam gebouwd en binnen wooncoöperaties wordt het aangemoedigd dat mensen een woning betrekken op maat van hun woon- en werksituatie. Wooncoop realiseerde al 11 projecten, met in totaal 130 bewoners en 299 aandeelhouders.

Lichtwerk
zet technologie in om meer mensen zinvol aan het werk te krijgen.
Wie het moeilijk heeft om complexe opdrachten uit te voeren, moet niet gedoemd zijn tot eenvoudige, repititieve taken. Een eenvoudige instructie en opvolging, kan soms dat duwtje in de rug zijn om complexe taken aan te pakken. Lichtwerk projecteert instructies op werkposten. Sensoren meten of de opdracht juist is uitgevoerd en corrigeren indien nodig. Lichtwerk implementeert deze software in bedrijven en leidt het bedrijf in kwestie op om het systeem te leren gebruiken. Goede technologie, gecombineerd met expertise om die goed te implementeren, en met begeleiding van zowel bedrijf als werknemer, biedt voor heel wat mensen extra kansen.

Studio AMA maakt ethische mode van textielresten.
De Vlaamse textielindustrie produceert nog altijd een massa overschotten. Studio AMA verwerkt de reststoffen van lokale textielbedrijven tot kledingcollecties. De ontwerpen worden gemaakt door sociaal maatwerkbedrijven en beschutte werkplaatsen. Binnen de modesector is dit de omgekeerde manier van werken. Klassiek is er eerst een ontwerp en wordt er daarna een geschikt materiaal en een fabrikant gezocht. Studio AMA kijkt naar en ontwerpt voor bestaande restmaterialen en streeft daarbij naar transparantie en duurzaamheid.

Helpper daagt de zorgsector uit door via hun platform ouderen, personen met een beperking en chronisch zieken te verbinden met buren die hulp willen geven.
Door de vergrijzing en de snelle toename aan chronische ziektes, stijgt de vraag naar thuishulp voor dagelijkse taken pijlsnel. De bestaande diensten kunnen de vraag niet snel genoeg volgen. Via de Helpper website of app kom je in contact met een vertrouwenspersoon uit je eigen buurt, die je kan ondersteunen in je dagelijkse taken. De Helpper community telt vandaag al zo’n 3700 ‘helppers’, die een vergoeding krijgen voor hun werk.

Oak Tree Projects helpt mensen met autisme, een mentale of motorische beperking aan een woning.
Voor die doelgroep is een voltijdse job en volledig zelfstandig wonen een brug te ver, en een woning huren of kopen is moeilijk. Oak Tree Projects bouwt telkens één inclusiewoning in een ruimer cohousing project van 10 tot 40 woningen. De woningen zijn bedoeld voor volwassenen die begeleid zelfstandig wonen en een zorgbehoefte hebben. De inbedding in een cohousing project biedt een verhoogde kans op interactie met de buren mét en zonder zorgvraag.

Het Pandschap tovert leegstaande, onderbenutte panden om tot betaalbare, gerenoveerde woningen voor kwetsbare gezinnen.
Een leegstaand pand opknappen vraagt tijd, geld en kennis. Veel eigenaars zien er tegenop, waardoor de leegstand aansleept. De coöperatie biedt ondersteuning op maat van eigenaars en coördineert de renovatie op voorwaarde dat het pand daarna in verhuur gegeven wordt aan een sociaal verhuur kantoor voor minstens 9 jaar. Het resultaat is een kwalitatieve woning die rendement oplevert voor de eigenaar, de maatschappij en de bewoners.

Leuven 2030 heeft de ambitie om de stad klimaatneutraal te maken en zet daar kleine en grote acties voor op met een uniek samenwerkingsverband van burgers, middenveld, bedrijven en kennisinstellingen. In roadmaps bepalen ze samen welke programma’s en ‘klimaatwerven’ worden aangepakt en hoe ieder zich er voor kan engageren. De participatieve aanpak geeft Leuven de ambitie, verantwoordelijkheid en mogelijkheid om een voortrekkersrol op te nemen.

Het Papillon Project vervangt verouderde en energieverslindende huishoudapparaten bij gezinnen met financiële moeilijkheden door nieuwe energie-efficiënte exemplaren. Deze wasmachines, droogkasten, koelkasten, diepvriezers of vaatwassers worden gedurende een periode van 10 jaar verhuurd aan gezinnen, die er hun energie- en waterfactuur door zien dalen. De producent neemt de toestellen naderhand ook terug, volgens de principes van de ‘circulaire economie’. Papillon is het eerste verhuurmodel met circulaire inslag op de Belgische markt in onze sector.

Resortecs maakt het recycleren van kleding eenvoudiger door naaigaren te ontwikkelen die oplossen bij hoge temperaturen. Ritsen, knopen en kledingstukken kunnen daardoor makkelijker uit elkaar gehaald worden en weer gebruikt worden in andere kleding. Het warmte-demontageproces doet geen afbreuk aan de kwaliteit van het materiaal, omdat de toegepaste warmte lager is dan de verbrandings- of smelttemperatuur van de stoffen. Het Belgische bedrijf ontwikkelde een stukje clean-tech dat het potentieel heeft om een wereldwijde industriestandaard te worden als opstap naar een circulaire economie in de textiel-, confectie- en modeindustrie.